Tiên tri ngày tận thế (P2): Rồng Đỏ và ĐCSTQ

Tiên Tri 27/07/21, 14:01
Có rất nhiều hiện tượng kỳ dị đang diễn ra trên khắp thế giới. Và có vẻ như những lời tiên tri từ rất nhiều nền văn hóa, tín ngưỡng khác nhau thực sự đang ứng nghiệm. Vậy chúng ta có đúng là đang ở ...

Những tảng đá truyền đạt vận mệnh

Tiên Tri 22/02/21, 13:35
Việc dùng đá để bói họa phúc có nguồn gốc lâu đời trong văn hóa truyền thống. Theo truyền thuyết, Thần Nữ Oa dùng đá ngũ sắc vá trời. Tương truyền rằng, những tảng đá ngũ sắc mà Nữ Oa vá trời còn thừa để ...